O mnie

Nazywam się Waldemar Jakson. Dla mieszkańców Świdnika pracuję w samorządzie od 24 lat. Najpierw jako radny, a potem burmistrz. Po raz pierwszy zaszczytną i odpowiedzialną misję kierowania miastem powierzyli mi w bezpośrednich wyborach w 2002 roku. Nie zawiodłem ich zaufania. W kolejnych wyborach wybierała mnie bezwzględna większość głosujących w Świdniku. W 2014 roku było to ponad 55 proc. głosujących w pierwszej turze wyborów.

W Świdniku urodziłem się i tu mieszkam. Temu miasto poświęciłem też życie. Od końca lat 70-tych działałem w opozycji demokratycznej, komuniści uwięzili mnie w stanie wojennym. Po odzyskaniu przez Polskę wolności, zaangażowałem się w pracę dla naszej Małej Ojczyzny.

Moim celem, jako burmistrza, jest zrównoważony rozwój Świdnika. Dlatego inwestujemy w infrastrukturę, oświatę, wspieramy organizację pozarządowe w szerszym zakresie niż robią to zazwyczaj samorządy. Udział mieszkańców w rządzeniu miastem jest dla mnie niezwykle ważny – dlatego kilka lat temu uruchomiłem Budżet Obywatelski.

Rok 2018 będzie dla Świdnika przełomowy. Po latach przygotowań, przede wszystkim zbierania pieniędzy, rozpoczynamy wielkie inwestycje na które czeka wielu mieszkańców, m. in. budowę basenów na terenie Avii, dokończenie kolektora deszczowego czy remont wizytówki miasta – placu Konstytucji 3 maja. Dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu wiem, że zrealizujemy te wielkie wyzwanie.

Patrzę w przyszłość, każdego dnia robię wszystko, żeby Świdnik był coraz lepszym miejscem do życia dla nas wszystkich. Jednocześnie pamiętam o historii. O tym, co tworzy tożsamość Świdnika – pięknych lotniczych tradycjach czy walce o godność i wolność w czasach PRL. Dbałość o tożsamość naszego miasta to jedno z moich głównych zadań.

Zaufanie i poparcie mieszkańców Świdnika daje mi olbrzymią siłę i motywację do dalszej pracy. Jestem przekonany, że wspólnie odniesiemy sukces!

O mnie

Nazywam się Waldemar Jakson. Dla mieszkańców Świdnika pracuję w samorządzie od 24 lat. Najpierw jako radny, a potem burmistrz. Po raz pierwszy zaszczytną i odpowiedzialną misję kierowania miastem powierzyli mi w bezpośrednich wyborach w 2002 roku. Nie zawiodłem ich zaufania. W kolejnych wyborach wybierała mnie bezwzględna większość głosujących w Świdniku. W 2014 roku było to ponad 55 proc. głosujących w pierwszej turze wyborów.

W Świdniku urodziłem się i tu mieszkam. Temu miasto poświęciłem też życie. Od końca lat 70-tych działałem w opozycji demokratycznej, komuniści uwięzili mnie w stanie wojennym. Po odzyskaniu przez Polskę wolności, zaangażowałem się w pracę dla naszej Małej Ojczyzny.

Moim celem, jako burmistrza, jest zrównoważony rozwój Świdnika. Dlatego inwestujemy w infrastrukturę, oświatę, wspieramy organizację pozarządowe w szerszym zakresie niż robią to zazwyczaj samorządy. Udział mieszkańców w rządzeniu miastem jest dla mnie niezwykle ważny – dlatego kilka lat temu uruchomiłem Budżet Obywatelski.

Rok 2018 będzie dla Świdnika przełomowy. Po latach przygotowań, przede wszystkim zbierania pieniędzy, rozpoczynamy wielkie inwestycje na które czeka wielu mieszkańców, m. in. budowę basenów na terenie Avii, dokończenie kolektora deszczowego czy remont wizytówki miasta – placu Konstytucji 3 maja. Dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu wiem, że zrealizujemy te wielkie wyzwanie.

Patrzę w przyszłość, każdego dnia robię wszystko, żeby Świdnik był coraz lepszym miejscem do życia dla nas wszystkich. Jednocześnie pamiętam o historii. O tym, co tworzy tożsamość Świdnika – pięknych lotniczych tradycjach czy walce o godność i wolność w czasach PRL. Dbałość o tożsamość naszego miasta to jedno z moich głównych zadań.

Zaufanie i poparcie mieszkańców Świdnika daje mi olbrzymią siłę i motywację do dalszej pracy. Jestem przekonany, że wspólnie odniesiemy sukces!

Sylwetka

data i miejsce urodzenia:

1956 rok, Świdnik

Wykształcenie

Tytuł magistra na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Dyplom Executive Master of Business Administration w Dublin City University. Tytuł zawodowy magistra administracji publicznej w Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Studia podyplomowe m.in. z zarządzania i administracji.

Praca zawodowa

Od 1983 zatrudniony w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie (od 1991 wicedyrektor.; od 1998 na bezpłatnym urlopie)

1994–2002 radny Świdnika

1994–1998 delegat do Lubelskiego Sejmiku Samorządowego

od 1998 burmistrz Świdnika

Praca zawodowa

Od 1983 zatrudniony w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie (od 1991 wicedyrektor.; od 1998 na bezpłatnym urlopie)

1994–2002 radny Świdnika

1994–1998 delegat do Lubelskiego Sejmiku Samorządowego

od 1998 burmistrz Świdnika

Dodatkowe funkcje

Członek Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Członek Rady Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego w perspektywie finansowej UE 2014-2020